Понеділок, 20.05.2019, 01:34
Вітаю Вас Гість | RSS

ДІЛОВОДСТВО

Акти

1.2.4. Акти.
Акт — це документ, що складається однією чи кількома особами й підтверджує встановлені факти або дії. Розрізняють акти законодавчі та адміністративні. Законодавчі містять рішення щодо законів, указів, постанов. Адміністративні складаються для підтвердження фактів подій, вчинків, пов'язаних з діяльністю установ, підприємств та окремих осіб. Акти складаються в разі зміни керівництва, приймання та передачі справ, інвентаризації, проведення випробувань нових зразків продукції, експертизи винаходів, аварій тощо.Акт завжди готується групою людей — комісією, яка може бути постійнодіючою або призначається керівником у конкретному випадку. Головне при складанні акта — встановити фактичний стан справ і правильно його відобразити. Акт оформляється на загальному бланку організації. Основні реквізити: назва виду документа, дата, індекс, заголовок до тексту, гриф затвердження, текст, відмітка про наявність додатків, підпис голови та членів комісії. Якщо ж акт є документом зовнішнім, то він повинен мати юридичну адресу фірми.Текст складається з двох частин: вступної й основної. У вступній частині вказуються підстава для його складання (договір, розпорядчий документ із вказівкою його номера та дати), а також ким складений акт (голова, члени комісії).В основній частині викладаються суть, характер, методи й строки виконання роботи, встановлені факти, а також висновки, пропозиції. Зміст акта може бути поділеним на пункти, містити матеріали, які представлені у вигляді таблиць. Перед реквізитом підписів голови й членів комісії вказується кількість примірників і місцезнаходження, яке визначається кількістю зацікавлених в ньому сторін. Якщо до акта є додатки, то після відмітки про кількість примірників розміщується відмітка про наявність додатків. Після складення акта комісія ознайомлює всіх зацікавлених осіб з його змістом. До акта включають тільки ті факти, достовірність яких перевірена членами комісії. Особа, яка не згідна зі змістом акта, зобов'язана підписати його із застереженням про свою незгоду. Особливу думку члена комісії слід оформити на окремому аркуші як додаток до акта.
Зразок додається.
Назва міністерства, ЗАТВЕРДЖУЮ
відомства, організації Директор 
(назва підприємства)
(підпис) Розшифрування підпису Дата
АКТ
Дата № 
Місце видання
Про (заголовок до тексту)
Підстава:  
Від № 
Комісія у складі:
Голова 
(посада, прізвище, ініціали)
Члени комісії:
1. 
(посада, прізвище, ініціали)
2. 
(посада, прізвище, ініціали)
3. 
(посада, прізвище, ініціали)
У період з по комісія провела перевірку
роботи  
У результаті перевірки встановлено 
Текст
Складено у двох примірниках:
1- й примірник —
2- й примірник —
Голова комісії Розшифрування підпису
(підпис)
Члени комісії: Розшифрування підпису
(підпис)
  Розшифрування підпису
(підпис)
  Розшифрування підпису
(підпис)
У справу № 
" " 200_ року
Підпис

akadem2.at.ua
monster
Меню сайту
Форма входу
Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0