Понеділок, 20.05.2019, 02:23
Вітаю Вас Гість | RSS

ДІЛОВОДСТВО

Договори (контракти)

1.2.5. Договори (контракти)
Договір (контракт) — це угода сторін про встановлення й регулювання певних відносин, характер угоди, умови поставки, транспортування, упаковку й маркірування, ціну, якість, оплату, гарантії, права й обов'язки. Він є основним правовим документом у взаємовідносинах між організаціями, двома чи більше партнерами.При складанні контрактів та їх укладанні необхідно приділяти особливу увагу правовій грамотності тексту, уникати двоякості формулювань, детально висвітлювати умови договірних відносин, а також ретельно перевіряти юридичні адреси підприємств-контрагентів.
Складовими контракту є:
• назва виду й заголовок документа;
• дата, місце складання, номер;
• назва сторін;
• предмет контракту;
• умови й строки поставки, перевезення, зберігання, упаковки, маркірування, реклами і реалізації;
• умови й строки оплати, особливості й порядок розрахунків;
• порядок передачі-приймання виконаних робіт;
• відповідальність сторін;
• гарантії страхування;
• перехід права власності ризику;
• порядок вирішення суперечок;
• юридичні адреси сторін;
• підписи посадових осіб;
• печатки фірм-контрагентів.
Комерційні договори зберігаються 3 (три) роки по закінченні строку їх дії. Договори з іноземними партнерами необхідно зберігати не менше 10 (десяти) років.
Зразок договору додається.
Д О Г О В І Р НА НАДАННЯ РЕКЛАМНИХ ПОСЛУГ
м. " " 200_ р.
(назва організації, установи, підприємства)в особі ,що діє на підставі ,названий у подальшому "Рекламіст", з одного боку, і  (назва організації, установи, підприємства)в особі ,що діє на підставі ,названий у подальшому "Рекламодавець", з іншого боку, уклали цей Договір про подане нижче.
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ
Рекламодавець доручає, а Рекламіст зобов'язується виконати наступну роботу з реклами  
Опис об'єкта реклами: 
Опис реклами або послуг: 
Дата надання послуги (проведення рекламної акції): 
Обсяг: 
Умови:
2. ОБОВ'ЯЗКИ РЕКЛАМІСТА
Рекламіст бере на себе виконання таких робіт:
2.1. Подає на затвердження Рекламодавцю в деннийстрок з дня підписання Договору докладну програму робіт з реклами продукції або надання послуг із зазначенням часових інтервалів, звітних матеріалів та орієнтовних сум, необхідних для виконання робіт.Програма після її затвердження є невід'ємною частиною цього Договору.
2.2. Власними силами та з власних матеріалів, на власній матеріальній базі виготовляє необхідні ескізи, тексти, оригінал-макети (слайди, відеокасети, магнітні записи, фільми).
2.3. Подає на затвердження Рекламодавцю ескізи, оригінал-макети та інші матеріали, необхідні для проведення робіт. Запуск у виробництво або публікація на затвердження Рекламодавцем матеріалів не допускається.
2.4. Знайомить Рекламодавця за його вимогою з перебігом робіт з виготовлення реклами.
2.5. Розміщує рекламу: 
(вказати яку і де)
3. ОБОВ'ЯЗКИ РЕКЛАМОДАВЦЯ
Рекламодавець бере на себе наступні зобов'язання:
3.1. Затверджує програму робіт з реклами.
3.2. Затверджує зразки рекламної продукції, яка підлягає тиражуванню.
3.3. Надає інформацію, необхідну для виготовлення реклами (технічні дані, опис продукції, послуг).
4. ПОРЯДОК ОПЛАТИ РОБОТИ РЕКЛАМІСТА
4.1. Роботу, виконану Рекламістом, Рекламодавець оплачує в сумі грн.шляхом перерахування коштів на розрахунковий рахунок Рекламіста.
4.2. Розрахунки за виконану роботу здійснюються Рекламодавцем шляхом перерахування на розрахунковий рахунок Рекламіста 100 %передоплати.
5. ТЕРМІН ДІЇ ДОГОВОРУ
5.1. Цей Договір дійсний від до Узгоджуються наступні проміжні етапи:
1. Розробка ескізів 
2. Затвердження ескізів 
3. Розробка оригінал-макета 
4. Тиражування 
5. Затвердження термінів та переліку засобів масової інформації для розміщення реклами 
6. Розміщення реклами відповідно до п. 2.5
5.2. Договір може бути розірваний за вимогою Рекламодавця достроково у випадках:
а) незадовільного змісту художньої, естетичної та іншої якості реклами. Право оцінки якості реклами належить Рекламодавцю, який у випадках дострокового розірвання Договору за вказаною підставою не буде використовувати відхилену ним рекламу;
б) порушення термінів розміщення реклами у засобах масової інформації, затверджених Рекламодавцем, а також проміжних термінів, якщо таке порушення ставить під загрозу зриву кінцевий термін виконання Договору.
6. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН
6.1. За невиконання чи неналежне виконання зобов'язань за цим Договором Рекламодавець і Рекламіст несуть відповідальність відповідно до чинного законодавства.
6.2. У випадках дострокового розірвання Договору на підставах, названих у п. 5.2. цього Договору, витрати Рекламіста відшкодуван¬ню не підлягають.
6.3. Рекламіст не несе відповідальності за фактичну якість товару, що рекламується.
ДОДАТКОВІ УМОВИ
7. ЮРИДИЧНІ АДРЕСИ, БАНКІВСЬКІ РЕКВІЗИТИ СТОРІН
Рекламодавець: Рекламіст:
Підписи:
Рекламодавець 
Рекламіст  
Печатка Печатка

akadem2.at.ua
monster

Меню сайту
Форма входу
Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0