Понеділок, 20.05.2019, 01:51
Вітаю Вас Гість | RSS

ДІЛОВОДСТВО

Документи,необхідні для призначення пенсії

2.4.2. Документи,необхідні для призначення пенсії.
1. До заяви про призначення пенсії за віком додаються:
а) документи, які засвідчують трудовий стаж (загальний і спеціальний);
б) довідка про заробіток.Крім того, при потребі подаються документи:
в) про народження дитини та виховання її до восьмирічного віку;
г) про визнання дитини заявника інвалідом з дитинства або дитиною-інвалідом;
ґ) про перебування на утриманні у заявника непрацездатних членів сім'ї;
д) про визнання заявника одиноким;
е) про визнання заявника учасником війни;
ж) про наявність у заявника захворювання, передбаченого ст. 18
Закону України "Про пенсійне забезпечення".
При призначенні пенсій інвалідам війни відповідно до ст. 16 Закону України "Про пенсійне забезпечення" та при підвищенні їм пенсій відповідно до ст. 77 цього Закону до заяви потрібно додати виписку з акта огляду в медико-соціальній експертній комісії (МСЕК), яка надсилається відділу цією комісією.
2. До заяви про призначення пенсії по інвалідності повинні додаватися:
а) документи, які засвідчують трудовий стаж (загальний і спеціальний);
б) довідка про заробіток.
Якщо інвалідність настала внаслідок трудового каліцтва, то подається також акт або інший офіційний документ (про нещасний випадок).
Крім того, у разі потреби подаються документи:
в) про перебування на утриманні в інваліда непрацездатних
членів сім'ї;
г) про визнання заявника одиноким і таким, що потребує сторон-
ньої допомоги;
ґ) про визнання заявника учасником війни.
Відділ соціального забезпечення додає до заяви одержану ним від медико-соціальної експертної комісії виписку з акта огляду в МСЕК.
До заяви про призначення пенсії по інвалідності військовослужбовцям строкової служби повинна бути додана копія свідоцтва про захворювання, завірена й видана військовим комісаріатом, який зняв військовослужбовця з військового обліку, або довідка військово-лікарської комісії. Якщо інвалідність настала після звільнення з військової служби, то замість копії свідоцтва про захворювання по-дається довідка військового комісаріату про проходження військової служби із зазначенням дати призову, дати і підстави звільнення з військової служби.
Документи, зазначені в підпунктах "а" і "б" цього пункту, подаються в тому випадку, якщо військовослужбовець до призову на військову службу працював робітником, службовцем або був членом колгоспу.
3. До заяви про призначення пенсії у зв'язку із втратою годувальника повинні бути додані:
а) свідоцтво про народження або паспорт особи, на яку признача-
ється пенсія;
б) документи, які засвідчують родинні стосунки члена сім'ї з померлим годувальником;
в) свідоцтво органу запису актів громадянського стану (загсу) про
смерть годувальника або документ про визнання його безвісно відсутнім;
г) документ про вік годувальника (якщо вік не зазначений у свідоцтві про смерть);
ґ) документи, які засвідчують трудовий стаж (загальний і спеціальний) годувальника;
д) довідка про заробіток годувальника.
Крім того, при потребі подаються:
е) довідка житлових органів або сільських (селищних) рад народних депутатів (або інші документи) про склад сім'ї годувальника, якіперебували на його утриманні;
ж) довідки професійно-технічних училищ, середніх спеціальних або вищих навчальних закладів про те, що члени сім'ї у віці від 18 до
23 років навчаються;
з) довідка житлових органів або сільських (селищних) рад народних депутатів про те, що один із батьків або з подружжя, дід, баба, брат або сестра померлого, які доглядають дітей, братів, сестер
або внуків померлого, що не досягли 8 років, не працюють.
Якщо смерть годувальника настала внаслідок трудового каліцтва, то подається також акт (або інший офіційний документ) про нещасний випадок.Відділ соціального забезпечення додає до заяви одержані ним від медико-соціальної експертної комісії виписки з актів огляду тих дорослих членів сім'ї, яким право на пенсію у зв'язку із втратою годувальника надається внаслідок їх інвалідності.Якщо одному з батьків або з подружжя померлого пенсія у зв'язку із втратою годувальника призначається внаслідок втрати ними джерела засобів до існування, повинно бути винесено рішення органу соціального забезпечення про встановлення цього факту.До заяви про призначення пенсії сім'ї військовослужбовця строкової служби повинен бути доданий документ, одержаний від військової частини або районного (міського) військового комісаріату чи іншої військової установи, який би засвідчував факт смерті, а також дату та причини смерті військовослужбовця, або документ про визнання військовослужбовця безвісно відсутнім. Якщо смерть настала після звільнення з військової служби, то як документ, що засвідчує факт смерті, подається свідоцтво органів записів, актів громадянського стану (загсу) про смерть годувальника, а крім того, довідка військового комісаріату про проходження військової служби із зазначенням дати призову, дати й підстави звільнення з військової служби.Якщо годувальник помер по закінченні 3 місяців після звільнення з військової служби і смерть його настала внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, які мали місце в період проходження військової служби, то відділ соціального забезпечення додає до заяви також виписку із висновку медико-соціальної експертної комісії про причину смерті.Документи, зазначені в підпунктах "ґ" і "д" цього пункту, подаються в тому випадку, якщо військовослужбовець до призову на військову службу працював робітником, службовцем або колгоспником.До заяви про призначення пенсії сім'ї померлого пенсіонера повинні бути додані документи, зазначені в підпунктах "а" — "в" і "е" цього пункту, а в разі потреби також документи, зазначені в підпунктах "ж" і "з" цього пункту. Заробіток пенсіонера визначається по документах, які є в його пенсійній справі.Якщо померлий пенсіонер мав право на перерахунок пенсії в порядку, передбаченому ст. 69 Закону України "Про пенсійне забезпечення", але не звернувся за таким перерахунком, то подається відповідна довідка про заробіток пенсіонера після призначення або попереднього перерахунку його пенсії.
4. До заяви про призначення пенсії за вислугу років повинні бути додані:
а) документи, які засвідчують спеціальний трудовий стаж;
б) довідка про заробіток.Крім того, при потребі подаються документи:
в) які засвідчують загальний трудовий стаж;
г) про звільнення з льотної роботи за станом здоров'я або захворювання (пункт "а" ст. 54 Закону);
ґ) про перебування на утриманні заявника непрацездатних членів сім'ї;
д) про визнання заявника одиноким;
е) про визнання заявника учасником війни.При підвищенні пенсій інвалідам війни відповідно до ст. 77 Закону України "Про пенсійне забезпечення" відділ соціального забезпечення додає до заяви одержану ним від медико-соціальної експертної комісії виписку з акта огляду.
5. До заяви про призначення соціальної пенсії, залежно від категорії заявника, повинні бути додані:
а) свідоцтво про народження або паспорт особи, якій призначається соціальна пенсія;
б) медичний висновок установи охорони здоров'я на дитину-інваліда;
в) документи, які засвідчують родинні стосунки дітей, братів, сестер або внуків з померлим годувальником;
г) посвідчення органу запису актів громадянського стану (загсу)
про смерть годувальника сім'ї (або документ про визнання його безвісно відсутнім);
ґ) документ про присвоєння почесного звання "Мати-героїня". Відділ соціального забезпечення додає до заяви свій висновок про відсутність права на трудову пенсію, а за необхідності — одержану ним від медико-соціальної експертної комісії виписку з акта огляду.
Приватним підприємцям та працівникам малих або приватних підприємств додатково до наведених документів необхідно представляти довідки з додаткової інспекції та Пенсійного фонду про сплату внесків до фонду.Працівник, у якого наступило право призначення пенсії, пише заяву і подає її у відділ кадрів підприємства. Заява пишеться на спеціальному бланку, де працівник указує;
• від кого, місце роботи, паспортні дані, місце прописки;
• указує вид пенсії, кількість членів сім'ї на утриманні і чи отримує іншу пенсію;
• ставить дату і свій підпис.
Зворотний бік заповнюють спеціалісти кадрової служби і відділу соцзахисту.Підготувавши інші документи, разом із заявою пенсійна справа здається в районний відділ соцзахисту.Працівник кадрової служби на підтвердження, що пенсійна справа здана, отримує розписку, яка відрізається від бланку заяви, де вказується дата прийняття справи, номер реєстрації з підписом інспектора відділу соцзахисту.Бланк заяви друкується за формою:
У комісію по призначенню пенсій при виконкомі ____________
_______________ районної (міської) ради депутатів трудящих
від гр. ___________Місце роботи ________________________
___________ Дата народження по паспорту ____число _____
місяць _______рік. _________Місце прописки _____________
 __________Паспорт серії _______________№_____________ 
___________виданий дата видачі ________________
                                      Заява
Прошу призначити, перерахувати пенсію по___________ 
Повідомляю, що на утриманні маю____________ членів сім'ї. Пенсія по
іншій підставі або від іншого відомства________________ 

                   (призначалась, не призначалась)
Мені відомо, що, згідно зі ст. 3 Закону "Про державні пенсії", громадянин, який має право на різні пенсії, може одержувати лише одну пенсію за його вибором.Про зарахування на роботу, звільнення з роботи, зміни у складі сім'ї і про зміну місця проживання зобов'язуюсь своєчасно повідомляти відділ соціального забезпечення.Додаю документи, перелічені на звороті.
"_ "_________ 201_ р.  
підпис_____________
Подання, заяву гр. з_____________ доданими документами
прийнято " ___" __________201 р. і зареєстровано під № ___
Документи, яких не вистачає для призначення пенсії: ____ 
повинні бути подані до "___ " ___________201_ р.
Інспектор _________________--
Лінія відрізу

ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ, ДОДАНИХ ДО ЗАЯВИ
1. Трудова книжка шт.
2. Виписка з трудової книжки шт.
3. Інші документи про трудовий стаж шт.
4. Документи про заробіток шт.
5. Копія свідоцтва про народження шт.
6. Копія свідоцтва про шлюб шт.
7. Довідка про місце проживання шт.
8. Довідка про утримання шт.
9. Копія акта або інші документи про нещасний випадок шт.
10. Копія свідоцтва про захворювання й інші військовомедичні до-
кументи шт.
11. шт.
12. шт.
13. шт.
Паспортні відомості та документи перевірили:

Завідуючий відділом_____________ Інспектор _________________
                              (прізвище, підпис)             (прізвище, підпис)

                                                                                     М.П.
ПОВЕРНУТО ПРЕДСТАВНИКУ ПІДПРИЄМСТВА, ОРГАНІЗАЦІЇ, УСТАНОВИ АБО ЗАЯВНИКУ
1. Трудова книжка __________________шт.
2. Військовий квиток __________________шт.
3. Свідоцтво про народження ___________________шт.
4. Свідоцтво про шлюб __________________шт.
5. Диплом ____________шт.
6. __________________________шт.
Перелічені документи одержав "___ " __________201_ р.

  (підпис)

                           Розписка
Подання, заяву______________ гр. з доданими
документами прийнято "__ "________ 201_ р. і зареєстровано
під № __________
Документи, яких не вистачає для призначення пенсії: ______

повинні бути подані до "___" __________200_ р.
Інспектор  _______________
               (прізвище, підпис)


akadem2.at.ua
monster


Меню сайту
Форма входу
Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0