Понеділок, 20.05.2019, 02:13
Вітаю Вас Гість | RSS

ДІЛОВОДСТВО

Довідка

1.2.10. Довідка.
Довідка — це документ, який засвідчує біографічні та юридичні факти, діяльність окремих службових осіб. У діловодстві підприємства найчастіше виникає потреба складати довідки, що засвідчують роботу й оплату праці співробітників. Керівництво підприємства зобов'язане видавати довідки на прохання працівника про роботу в цій організації. При цьому можуть вказуватись спеціальність, посада, кваліфікація, час роботи й розмір заробітної плати.Для зручності оформлення можна підготувати довідки на бланках формату А5 з адресними даними підприємства й трафаретним текстом.Довідка, як правило, починається з прізвища, імені та по батькові особи (в називному відмінку), про яку даються відомості. Далі викладаються дані про посаду, зарплату.У правому верхньому куті вказується місце, куди надається довідка. На довідці обов'язково повинна бути дата підписання. Якщо здійснюється облік видачі довідок в окремому журналі, то поруч з датою проставляється порядковий номер довідки. Такі довідки готуються в одному примірнику. Одним із варіантів довідки є документ, що складається на вимогу керівництва й містить інформацію на гос-подарську тематику. Наприклад, довідка про хід реалізації продукції за останній місяць. Довідки можуть бути внутрішніми й зовнішніми. Довідки, що призначені для керівника підприємства й не виходять за межі фірми, складає й підписує виконавець. При підготовці розгляду важливих питань на засіданнях колективних органів практикується підготовка розгорнутих довідок з аналізом діяльності підвідомчих організацій.Довідки, що готуються на запит зовнішніх організацій, підписує керівник підприємства. При цьому довідка повинна мати заголовок, у якому розкривається короткий зміст і вказується дата чи період, до якого відносять наведені у довідці відомості. Якщо є потреба включити в довідку відомості з кількох питань, текст поділяється на розділи, які повинні мати заголовок і нумерацію арабськими цифрами. Текст довідки може оформлятися у вигляді таблиці, якщо він має цифрові показники.Довідки з виробничої тематики складаються у двох примірниках. Один відправляється адресату, другий підшивається до справи. За наявності в довідці відомостей фінансового характеру вона підписується керівником організації, головним бухгалтером і завіряється печаткою (див. зразок).
Кутовий штамп
підприємства Д/у № 35
ДОВІДКА
00.00.02 № 
Сергієнко Микола Петрович працює менеджером АТ "Полюс" зпосадовим окладом грн. на місяць.
Директор (підпис) Розшифрування підпису Головний бухгалтер (підпис) Розшифрування підпису 1.2.11. Доручення
Доручення — це документ про надання права конкретній особі на певні дії від імені підприємства чи окремого громадянина.
Доручення поділяються на офіційні й особисті. Офіційні можуть видаватися на одержання грошових і товарно-матеріальних цінностей, здійснення господарських, посередницьких, транспортних операцій тощо. Особисті складаються особами, які передають власні права іншим особам. Це може бути право на одержання заробітної плати, поштового переказу та інших операцій.
Офіційні доручення повинні мати такі реквізити:
• назва підприємства;
• юридична адреса;
• назва виду документа;
• дата;
• індекс;
• текст;
• підписи посадових осіб;
• печатка підприємства.
У текст доручення вносять такі дані:
• посада й паспортні відомості особи, якій видано доручення;
• організація, з якою здійснюються дії за дорученням;
• зразок підпису особи, яка отримала доручення;
• строк дії доручення.
Виготовляються трафаретні бланки доручень. Але вони можуть оформлятися й на бланку підприємства. Якщо операції, що здійснюються через доручення, стосуються грошових чи матеріальних цінностей, цей документ обов'язково підписується керівником підприємства й головним бухгалтером.Особисті доручення на отримання пенсій, стипендій, вкладів у банку, кореспонденцій нотаріального засвідчення не потребують.Вони засвідчуються й завіряються підписом посадової особи й печаткою організації, у якій той, хто робить доручення, працює, навчається, або відповідної житлово-експлуатаційної контори за місцем постійного проживання.Доручення видається, як правило, на строк, визначений конкретним документом. Якщо такий строк у дорученні відсутній, то воно зберігає силу протягом року від дня видачі. Якщо дата видачі доручення відсутня, документ вважається недійсним і не має юридичної сили.
Зразки доручень додаються.
 Доручення дійсне до 
(дата)
Управління 
Рахунок у відділенні банку
м. 
МФО 
ДОРУЧЕННЯ № 
" " 2002 р.
М.П 
Видане 
Паспорт серія № виданий
На одержання товарно-матеріальних цінностей за нарядом
№ від 2002 р.
(далі на звороті йде перелік цінностей)
Підпис особи, яка отримала доручення, засвідчуємо.
Начальник управління (підпис) Розшифрування підпису
Головний бухгалтер (підпис) Розшифрування підпису
2.
ДОРУЧЕННЯ
Я, Головко Микола Федорович, доручаю Головко Тетяні Петрівні одержати в касира управління належну мені зарплату за вересень 2002 року.Доручення дійсне до 8 листопада 2002 року.
(підпис) М. Ф. Головко
15 вересня 2002 р. Засвідчення:
Підпис інспектора Головка М. Ф. засвідчую:
Начальник відділу кадрів (підпис) Розшифрування підпису
15 вересня 2002 р.
М.П.

akadem2.at.ua
monster

Меню сайту
Форма входу
Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0