Понеділок, 20.05.2019, 01:38
Вітаю Вас Гість | RSS

ДІЛОВОДСТВО

КАДРОВЕ ДІЛОВОДСТВО

Частина 2 КАДРОВЕ ДІЛОВОДСТВО.
Розділ 1
ПОРЯДОК СКЛАДАННЯ І ВЕДЕННЯ РОЗПОРЯДЧИХ ДОКУМЕНТІВ ПО ОСОБОВОМУ СКЛАДУ
2.1.1. Загальні положення
До розпорядчих документів по особовому складу (по кадрах) належать накази. Накази по особовому складу регламентують прийняття громадян на роботу, переведення і переміщення працівників на інші посади та звільнення. До розпорядчих документів також належать накази про заохочення, стягнення, присвоєння розрядів і категорій, надання відпусток. На великих підприємствах використовують уніфіковані форми наказів по особовому складу.
Уніфіковані форми затверджені наказом Міністерства статистики України від 09.10.95 № 253:
• № П-1 (наказ про прийом на роботу);
• № П-5 (наказ про переведення на іншу роботу);
• № П-6 (наказ про надання відпустки);
• № П-7 (список № про надання відпустки);
• № П-8 (наказ про припинення трудового договору).
Типові форми будуть додаватися при розгляді конкретних наказів по видах.На підприємствах, в установах, організаціях і фірмах (невеликих) з невеликим обсягом документообігу зазначені накази оформлюються на спеціальних чи загальних бланках або чистих аркушах паперу (формату А4). Форма додається. Накази готуються на підставі розпоряджень керівника підприємства, установи, організації, заяв працівників, підписаного контракту, рішень конкурсної комісії, рішень кваліфікаційних і атестаційних комісій тощо.
Усі накази оформлюються на аркуші паперу формату А4 і повинні мати обов'язкові реквізити:
• повне найменування підприємства, установи, організації, фірми; назву виду документа — наказ;
• дату складання, підписання (29 травня 1999 року);
• місце складання чи видання (м. Трускавець);
• номер (доповнюється індексом "К" або "ОС");
• заголовок до тексту;
• текст;
• підстава;
• підпис керівника;
• на зворотному боці гриф погодження, ознайомлення. Проект наказу готують працівники відділу кадрів, погоджують звідповідними посадовими особами, коло яких встановлює керівник підприємства, установи, організації.
Накази по особовому складу (по кадрах), за винятком окремих випадків, мають лише розпорядчу частину, починати яку рекомендується з прізвища, імені та по батькові працівника.У наступному рядку і далі — посада, вчений ступінь, звання, спеціальність, розряд, категорія, клас, найменування структурного підрозділу, дія, що оголошується наказом.Після тексту розпорядчої частини зазначається підстава підготовки наказу.Після підписання наказ реєструється у книзі реєстрації наказів, що має такі реквізити: номер наказу, дату видання, вид наказу, короткий зміст, ким підписаний (прізвище, ініціали), кому направлено (оголошено під розписки).У груповому наказі, який передбачає ряд питань, рекомендується розміщувати їх в такій послідовності: прийняття на роботу, переведення на іншу посаду, звільнення з роботи, надання відпусток, заохочення, стягнення тощо.У кожній групі питань прізвища працівників рекомендується розміщувати за алфавітом.Зразок оформлення наказу додається.Перший примірник наказу залишається у відділі кадрів, а другий передається до бухгалтерії. У разі потреби третій примірник (копія наказу) передається до плановоекономічного відділу.У структурні підрозділи копії чи примірники наказів по особовому складу не передаються.Перші примірники, підписані керівником, накопичуються у справі за їх порядковими номерами відповідно до затвердженої номенклатури.Справа ведеться протягом календарного року, після завершення зберігається у відділі кадрів протягом двох років. Через два роки справа передається до кадрового архіву (який зберігається окремо від інших) підприємства, установи, організації.У разі ліквідації підприємства, установи, організації накази по особовому складу передаються на постійне зберігання до державного архіву.
Накази по особовому складу (по кадрах) і книги їх реєстрації є документами постійного зберігання.

                                      (герб)

МІНІСТЕРСТВО ПРОМИСЛОВОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ ІНСТИТУТ ПІДГОТОВКИ КАДРІВ ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ
                                   НАКАЗ №
"__ " ___________2010 р.                            м. Київ
1. ПРИЙНЯТИ:
1.1. МЕЛЬНИКОВА Андрія Леонідовича
начальником відділу кадрів управлінського персоналу з 30.07.02 з посадовим окладом 300 грн щомісячно. Підстава: заява Мельникова А. Л.
2. ПЕРЕВЕСТИ:
2.1. КОНОНЧУК Олену Миколаївну
провідного бухгалтера управлінського персоналу з 01.08.02 головним бухгалтером управлінського персоналу з посадовим окладом 250 грн щомісячно. Підстава: заява Конончук О. М.
3. ЗВІЛЬНИТИ:
3.1. ТОДОРІВСЬКУ Любов Федорівну
методиста першої категорії навчально-методичного відділу 03.08.02 за власним бажанням згідно зі ст. 38 КЗпП України. Відпустку використала по 20.06.02. Підстава: заява Тодорівської Л. Ф.
4. НАДАТИ:
4.1. КРЕСАЛО Тетяні Валентинівні
методисту першої категорії навчально-методичного відділу щорічну відпустку на 28 календарних днів з 01.08.02 р. по 29.08.02 за робочий рік з 20.10.01 по 19.10.02.
Підстава: заява Кресало Т. В.
Ректор (підпис) І. П. Палій
ПОГОДЖЕНО:
Завідуюча навчально-методичним відділом (Н. В. Корінюк)
Головний бухгалтер (Т. С. Семенюк)
Інспектор по кадрах (В. В. Білик)

akadem2.at.ua
monster

Меню сайту
Форма входу
Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0