Понеділок, 20.05.2019, 01:49
Вітаю Вас Гість | RSS

ДІЛОВОДСТВО

Порядок оформлення наказівпро надання щорічної відпустки

2.1.3. Порядок оформлення наказівпро надання щорічної відпустки.  
У Конституції України в ст. 45 записано: кожний, хто працює, має право на відпочинок. Це право забезпечується наданням днів щотижневого відпочинку, а також оплачуваної щорічної відпустки.Згідно зі ст. 10 Закону України "Про відпустки" і ст. 79 КЗпП України щорічна основна та додаткові відпустки повної тривалості у перший рік роботи надаються працівникам після закінчення шести місяців безперервної роботи на даному підприємстві, в установі, організації.Щорічні відпустки за другий і наступні роки роботи можуть бути надані працівникові у будь-який час відповідного робочого року.Черговість надання відпусток визначається графіками, які затверджуються власником або уповноваженим ним органом за погодженням з профспілковим чи іншим уповноваженим на представництво трудовим колективом органом і доводиться до відома всіх працівників. Графік складається по формі:
                                                                ЗАТВЕРДЖУЮ
                                                Директор санаторію "Трускавець"
                                                ____________В. П. Стиблина
                                                 "__ "___________ 201_ р.
                                                                                                                ГРАФІК
                                                                 надання щорічних відпусток працівникам санаторію "Трускавець"
                                                                                                            у 2002 р.
 

 

п/п

Прізвище,

ім'я, по

батькові

Посада

Кількість

календарних

днів

відпустки

Заякий

робочий

рік

 Коли

використана в

минулому

робочому році

Дата по

плану 

Коли

використана

фактично 

Примітка 

 Розписка

працівника

          
При складанні графіків ураховуються інтереси виробництва, особисті інтереси працівників та можливості їх відпочинку. Конкретний період надання щорічних відпусток у межах, установлених графіком, узгоджується між працівником і власником або уповноваженим ним органом, який зобов'язаний повідомити працівника про дату початку відпустки не пізніше як за два тижні до встановленого графіком терміну.Поділ щорічної відпустки на частини будь-якої тривалості допускається на прохання працівника за умови, що основна безперервна її частина становитиме не менш як 14 календарних днів. Невикористана частина щорічної відпустки має бути надана працівнику, як правило, до кінця робочого року, але не пізніше 12 місяців після закінчення робочого року, за який надається відпустка.Відкликання із щорічної відпустки допускається за згодою працівника лише для відвернення стихійного лиха, виробничої аварії або негайного усунення їх наслідків, для відвернення нещасних випадків, простою, загибелі або псування майна підприємства, установи, організації з додержанням вимог частини шостої ст. 79 КЗпП України та в інших випадках, передбачених законодавством.На підставі затвердженого графіка відпусток або заяви працівника на підприємстві, в установі, організації видається наказ або розпорядження по формі № П-6.
підприємство, організація
                                                     НАКАЗ ПРО НАДАННЯ ВІДПУСТКИ
                                                        (прізвище, ім'я, по батькові)

 Цех,

відділ

 Дільниця

 Категорія

персоналу

 Професія,

посада

 Тарифний розряд

(клас), оклад

 Табельний

номер

      
Умови праці__________________________
                  нормальні, шкідливі, небезпечні
Надати щорічну відпустку за робочий рік з "__ "____________ 201 _ р.
по " __" ___________201 _ р. включно на робочих (календарних) днів.
Додаткова відпустка на_____________ робочих (календарних) днів.
За роботу зі шкідливими умова ми праці на _______________робочих днів.
За безперервний стаж роботи на_________________ робочих (календарних) днів.
Матерям, які мають дітей до 14 років, на__________________ робочих днів.
За багатозмінний режим роботи на_________________ робочих днів.
Інші види додаткової відпустки на_________________ робочих (календарних) днів.
Всього на робочих (календарних) днів
з " __" __________201 _ р. по "__ " ______________201 _ р. включно.
Підпис керівника
„. цеху (відділу) , , Підпис
Підпис начальника ,, —:—— (майстра) .
дільниці працівника

"_"___________ 201_ р.                                  "_" __________201_ р.
Форма № П-6 застосовується для оформлення щорічної відпустки та інших видів відпустки, що надаються працівникам відповідно до чинних законодавчих актів і положень, колективних договорів, контрактів та графіків відпусток.У наказі слід вказати прізвище, ім'я, по батькові, посаду працівника (або місце роботи), вид, дату початку та строк відпустки, а також робочий рік, за який надається щорічна відпустка. Наказ видається у двох примірниках. Один залишається у відділі кадрів, другий передається до бухгалтерії. Підписується керівником підприємства, узгоджується з начальником відділу кадрів і керівником структурного підрозділу.На підприємствах з невеликою кількістю працівників застосовується наказ про надання відпустки за простішою формою, але з використанням реквізитів форми № П-6. Наприклад:
1. Надати:
1.1. Сидоренко Галині Миколаївні
листоноші третього класу щорічну відпустку на 24 календарних дні з 01.02.02 по 24.02.02 за робочий рік з 22.06.01 по 21.06.01.
Підстава: заява Сидоренко Г. М.
1.2. Кривенко Марії Іванівні
інспектору відділу кадрів частину щорічної відпустки на 14 календарних днів з 18.01.02 по 31.01.02 за робочий рік з 05.08.01 по 04.08.01.
Підстава: заява Кривенко М. І.
1.3. Ломейку Андрію Борисовичу
старшому викладачу кафедри економіки та управління ви¬робництвом додаткову відпустку без оплати на 15 календар¬них днів з 05.04.02 по 19.04.02 за робочий рік з 10.11.2000 по
09.11.01.
Підстава: заява Ломейка А. Б.
На підставі наказу про надання відпустки працівник відділу кадрів робить запис в особовій картці працівника по формі № П-2 у розділі "Відпустки" про вид відпустки, за який період, початок відпустки і її закінчення, про підставу до наказу. Наприклад:

IV. Відпустки

Вид

відпустки

За який

період

початку

відпустки

Закінчення

відпустки

Підстава
Щорічна

22.06.01

21.06.01

01.02.0224.02.02

Наказ № 11-к

від 01.02.02

Додаткова без оплати

18.07.01

17.07.02

11.01.0225.01.02

Наказ № 8-к

від 11.01.02

Частина щорічної

10.05.01

09.05.02

01.03.0215.03.02

Наказ № 25-к

від 01.03.02

На деяких підприємствах, враховуючи специфіку умов праці, працівникам надається відпустка групами або більшістю одночасно. У такому разі відпустки для групи працівників доцільно оформити за списком наказом про надання відпустки по формі № П-7.Для оперативного контролю за наданням відпусток за робочий рік і їх обліку у відділі кадрів ведеться журнал обліку відпусток по формі:

akadem2.at.ua
monster



Меню сайту
Форма входу
Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0