Понеділок, 20.05.2019, 01:35
Вітаю Вас Гість | RSS

ДІЛОВОДСТВО

Реєстрація документів

1.3.3. Реєстрація документів.
Реєстрація документа — це фіксування факту створення або надходження документа шляхом поставлення на ньому умовного позначення — реєстраційного індексу з подальшим записом у реєстраційних формах необхідних відомостей про документ. Вона проводиться з метою забезпечення їх обліку, контролю за виконанням і оперативним використанням наявної в документах інформації. Реєстрація документів повинна здійснюватися централізовано в канцелярії або секретарем. Як правило, місце реєстрації документів визначається в інструкції з діловодства установи.На підприємстві реєстрації підлягають документи, які потребують обліку, виконання й використання з додатковою метою (розпорядчі, планові, звітні, обліково-статистичні, бухгалтерські, фінансові тощо), як ті, що створюються й використовуються в установі, так і ті, що надходять від інших установ і громадян, а також як традиційні машинописні документи, так і створені за допомогою ПК.Основним принципом реєстрації документів є однократність. Кожний документ реєструється в установі лише один раз: вхідні — у день надходження або не пізніше наступного дня, якщо документ надійшов у неробочий час; створювані в установі — у день підписан¬ня або затвердження. У разі передачі зареєстрованого документа з одного підрозділу в інший він повторно не реєструється.Документи реєструються в межах груп залежно від назви виду, автора й змісту. Наприклад, окремо реєструються закони України, акти і кореспонденція Верховної Ради, Президента та Кабінету Міністрів; накази установи з основної діяльності: про прийняття, переведення, звільнення, сумісництво працівників, про надання відпусток, відрядження; з адміністративно-господарських питань; рішення колегії установи, акти ревізії фінансово-господарської діяльності, бухгалтерські документи, заявки на матеріально-технічне постачання тощо.Під час реєстрації документа надається умовне позначення — реєстраційний індекс, який складається з порядкового номера в межах групи документів, що реєструються, і доповнюється індексами за номенклатурою справ, питаннями діяльності, кореспондентами тощо.Для реєстрації всіх документів використовується єдина реєстра-ційно-контрольна картка, придатна для оброблення ПК.Журнальна форма реєстрації документів допускається в установах з обсягом документообігу до 500-600 документів на рік.В установах, де довідкові картотеки ведуться у структурних підрозділах, реєстраційні картки складаються у двох примірниках (для канцелярії структурного підрозділу, в який картка передається разом з документом). У разі постановки документа на контроль виготовляються три примірники картки. Реєстраційні картки групуються в довідкові картотеки, які створюються окремо на кожний календарний рік. Як правило, картотека складається з двох частин: невиконаних і виконаних документів. Перша частина картотеки використовується для пошуків документа у процесі його виконання за виконавцями, кореспондентами або термінами виконання. Друга — для пошуків виконаних документів з певного питання.Автоматизована реєстрація документів проводиться централізовано в місцях реєстрації документів, обладнаних ПК. Запис здійснюється з реєстраційно-контрольної картки (РКК), побудованої на базі обов'язкових реквізитів, які забезпечують сумісність програмних і технічних засобів, або шляхом прямого введення з документа встановленого обов'язкового складу реквізитів: назва виду документа, автор-коренспондент; дата та індекс документа; заголовок документа або його короткий зміст; резолюція; відповідальний виконавець; термін виконання; позначка про виконання. Склад обов'язкових рек-візитів у разі потреби доповнюють такими відомостями: виконавець, розписка виконавця про одержання документа, хід виконання, додатки тощо. Порядок розміщення реквізитів може визначатися самою установою.У разі автоматизованої реєстрації формується банк реєстраційних даних, а за наявності мережі — центральний банк реєстраційних даних.Автоматизовані реєстраційні банки даних забезпечують працівників інформацією про всі документи й місце їх знаходження за допомогою виведення інформації на дисплей і виготовлення машинограм. У разі часткової автоматизації пошукових операцій повинна дотримуватися сумісність традиційної й автоматизованої систем реєстрації та пошуків. Як правило, пошук інформації проводиться централізовано на автоматизованих місцях реєстрації та обробки інформації. Користувач повинен мати можливість одержати інформацію за всіма або кількома реквізитами реєстрації й точне місцезнаходження документа в певний час.При реєстрації документи поділяються на кілька груп, кожна з яких реєструється окремо. Це вихідні документи, вхідні документи, внутрішні документи.При реєстрації кожної групи документів повинні застосовуватися єдині уніфіковані способи присвоєння номерів.Внутрішні документи і комерційні контракти за умови невеликих обсягів і забезпечення їх повного збереження рішенням керівництва підприємства можуть не реєструватися. У такому випадку документу присвоюється порядковий номер, наступний за номером останнього, підшитого у відповідну справу. Зразки реєстраційних документів додаються.
ЖУРНАЛ
РЕЄСТРАЦІЇ ВХІДНИХ ДОКУМЕНТІВ
 Дата надходження та індекс документа Кореспондент, дата та індекс одержаного документа Короткий змістРезолюція або кому направлений документ  Позначка про виконання документа
 1 2 3 4 5
Формат А4 (210 х 297)
ЖУРНАЛ
РЕЄСТРАЦІЇ ВИХІДНИХ ДОКУМЕНТІВ
 Дата та індекс документа Кореспондент Короткий зміст Позначка про виконання документа
 1 2 3 4
РЕЄСТРАЦІИНО-КОНТРОЛЬНА КАРТКА 
                                        1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
  Автор документа або кореспондент Назва виду документа Термін виконання
  70 Дата та індекс надходження 70 
  150                 Дата та індекс документа
  
                                 Заголовок документа або його короткий зміст
                        Резолюція або кому направлено, відповідальний виконавець
                          Позначка про виконання Розписка в одержанні документа
                                                              210
Лицьовий бік
                                                            Контрольні відмітки
                Фонд №             Опис №            Справа №
                  70             70 
                                                                   210
Зворотний бік
П Е Р Е Л І К обов'язкових реквізитів для заповнення реєстраційно-контрольної картк
           Реквізити
                


                                  Пояснення до заповнення
            Назва виду                                     документа  Заповнюється відповідно до назви документа, що реєструється. Під час реєстрації листів графа не заповнюється
  Назва виду документа Заповнюється відповідно до назви документа, що реєструється. Під час реєстрації листів графа не заповнюється
Автор
(кореспондент)

 
 Під час реєстрації документа, що надійшов, записується найменування установи (особи) — автора документа. Під час реєстрації документа, що Відправляється, записується найменування установи (особи) — кореспондента. Допус¬кається застосування скороченого найменування установи
 Дата документа Дата, надана документу установою-автором, переноситься на РКК трьома парами арабських цифр (число, місяць, рік)
 Індекс документа Індекс, наданий документу установою-одержувачем, переноситься під час реєстрації надходження на РКК з реєстраційного штампа. Після виконання документа доповнюється номером справи за номенклатурою справ або іншими індексами
 Індекс документа Індекс, наданий документу установою-автором, переноситься на РКК з документа, що надійшов або відправляється
 Дата надходження Дата надходження документа в установу переноситься на РКК з реєстраційного штампа трьома парами арабських цифр
 Індекс надходження Індекс, наданий документу установою-одержувачем, переноситься під час реєстрації надходження на РКК з реєстраційного штампа. Після виконання документа доповнюється номером справи за номенклатурою справ або іншими індексами
 Заголовок документа або короткий зміст Переноситься заголовок, сформульований на документі. У разі відсутності заголовка він формулюється відповідно до правил
 Резолюція Переноситься на РКК з документа основний зміст доручення, прізвище автора й дата резолюції
 Відповідальний виконавець Прізвище, ініціали відповідального виконавця переносять¬ся з резолюції, можливе зазначення номера телефону
 Термін виконання Проставляється число, місяць, рік — трьома парами арабських цифр. Під час реєстрації ініціативного документа, що відправляється, записується очікувана дата отримання відповіді
 Відмітка про виконання Короткий запис вирішення питання по суті або дата та індекс документа-відповіді
Примірний перелік документів, що не підлягають реєстрації діловодною службою
1. Листи, що надійшли в копії до відома.
2. Телеграми й листи про дозвіл на відрядження й відпустки.
3. Повідомлення про засідання, наради, збори й порядок денний.
4. Графіки, наради,заявки, рознарядки.
5. Зведення та інформація, надіслані до відома.
6. Навчальні плани, програми (копії).
7. Рекламні повідомлення, плакати, програми нарад, конференцій тощо.
8. Прейскуранти (копії).
9. Норми витрати матеріалів.
10. Вітальні листи й запрошення.
11. Друковані видання (книги, журнали, бюлетені).
12. Наукові звіти за темами.
13. Місячні, квартальні, піврічні звіти.
14. Форми статистичної звітності.

akadem2.at.ua
monster

Меню сайту
Форма входу
Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0