Понеділок, 20.05.2019, 01:42
Вітаю Вас Гість | RSS

ДІЛОВОДСТВО

РОБОТА З ДОКУМЕНТАМИ, ЩО МІСТЯТЬ КОМЕРЦІЙНУ ТАЄМНИЦЮ

Розділ 5
РОБОТА З ДОКУМЕНТАМИ, ЩО МІСТЯТЬ КОМЕРЦІЙНУ ТАЄМНИЦЮ.

Комерційна таємниця (КТ) — це виробнича, науково-технічна, управлінська, фінансова та інша документована інформація, що використовується для досягнення комерційної мети (отримання прибутку, попередження збитку, отримання переваги над конкурентами), яку підприємець вважає конфіденційною. До конфіденційних відносяться відомості про прибуток фірми, ідеї, відкриття, винаходи, технології тощо.Відомості про комерційну таємницю підприємства умовно можна поділити на дві групи: науковотехнічну (технологічну) і ділову.До науковотехнічної відносяться дані про конструкцію машин і устаткування: креслення, схеми, рецептури, методи й способи виробництва, нові технології, напрями модернізації відомих технологій, прогресивне забезпечення ПЕОМ.
Ділова містить:
• дані про фінансову діяльність підприємства, за винятком звітів (стан розрахунків з клієнтами, заборгованість, кредити тощо);
• плани розвитку підприємства (тактичні й стратегічні);
• плани й обсяги реалізації продукції (плани маркетингу, дані про характер і обсяги торгових операцій, наявність запасів товарів);
• аналіз конкурентоспроможності продукції, що випускається, ефективність експорту та імпорту;
• план рекламної діяльності;
• список торгових та інших клієнтів, посередників, конкурентів, відомості про взаємовідносини.
Склад і обсяг відомостей, що становлять комерційну таємницю підприємства, строки конфіденційності, порядок захисту й допуску до конфіденційної інформації, а також правила її використання визначаються керівником.Основна мета охорони конфіденційної інформації у тому, щоб вона не потрапила до конкурентів.
Забезпечення захисту комерційної таємниці передбачає:
• визначення правил внесення інформації до КТ;
• розробку й доведення до відома осіб, допущених до інформації, що становить комерційну таємницю, інструкцій за дотриманням режиму конфіденційності;
• обмеження доступу до носіїв інформації з КТ;
• таке ведення діловодства, яке забезпечує виділення, облік і зберігання документів з КТ;
• використання організаційних, технічних та інших засобів захисту конфіденційності документів;
• здійснення контролю за дотриманням режиму охорони КТ.
Для збереження доступу до інформації КТ керівник видає спеціальний наказ про введення "Переліку відомостей, що містять КТ підприємства", заходів з охорони цих відомостей, встановлення кола осіб, які мають доступ до такої інформації, правил роботи з документами, позначеними грифом "КТ". Співробітники підприємства повинні під розписку ознайомитися з наказом і додатками до нього.Ведення діловодства, що забезпечує облік і зберігання документів КТ, передбачає виконання ряду рекомендацій.Наказом керівника підприємства визначається посадова особа, відповідальна за облік та зберігання таких документів. На цих документах проставляється гриф конфіденційності у правому куті першого аркуша й вказується номер примірника.
Наприклад,
КТ
Прим. № 1
Конфіденційно Прим. № 2
Такі грифи лише вказують, що право власності на інформацію, яка є в документі, належить підприємству й охороняється законом.На документі з грифом "КТ" вказується кількість примірників і місцезнаходження кожного з них. Наприклад:
Складений у двох примірниках:
Прим. № 1 — на адресу;
Прим. № 2 — до справи № 3.
Усі документи з конфіденційною інформацією повинні реєструватися у журналі реєстрації документів з грифом "КТ".Документи з грифом "КТ" приймаються й відсилаються спеціально призначеною посадовою особою або секретаремреферентом. У разі відсутності чи неповної комплектності в конвертах документів згрифом "КТ" складається акт у двох примірниках, один з яких надсилається відправнику. Документи з грифом "КТ" формуються в окрему справу. Видача й повернення документів з грифом "КТ" відображається в журналі обліку видачі документів з грифом "КТ". Документи з грифом "КТ" забороняється виносити з офісу. Усі справи з грифом "КТ" обов'язково вносяться до номенклатури справ підприємства.При передачі справ до архіву на документи з грифом "КТ" складається окремий опис. На документи з грифом "КТ", що відібрані для знищення, складається акт. Знищуються вони в присутності комісії.
 
akadem2.at.ua
monsterМеню сайту
Форма входу
Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0