Понеділок, 20.05.2019, 01:46
Вітаю Вас Гість | RSS

ДІЛОВОДСТВО

СКЛАДАННЯ Й ОФОРМЛЕННЯ СЛУЖБОВИХ ДОКУМЕНТІВ

Розділ 2
СКЛАДАННЯ Й ОФОРМЛЕННЯ СЛУЖБОВИХ ДОКУМЕНТІВ.
1.2.1. Організаційно-правові документи.
                       Положення.
Організації, державні та комерційні підприємства поряд з актами державної влади у своїй діяльності керуються положеннями, статутами, інструкціями та правилами.Організаційні документи закріплюють конкретні функції, права та обов'язки органів управління на тривалий час.Положення — це правовий акт, який визначає основні правила організації та діяльності, правове положення, права, обов'язки, організацію роботи державних органів, а також нижчестоящих установ, організацій і підприємств.Положення бувають типові й індивідуальні. Типові положення розробляються для системи установ і підприємств, індивідуальні — на основі типових.Положення про установу затверджується розпорядчим документом вищої організації, оформляється на загальному бланку і містить такі реквізити: назву організації, структурного підрозділу, місце видання, дату, індекс, заголовок до тексту, текст, підпис, відмітку про погодження.Положення підписує керівник організації і затверджує вища за підпорядкуванням організація.
Формуляр-зразок положення наведений нижче.
 ПОЛОЖЕННЯ
про структурний підрозділ
Директор 
Дата
Розшифрування підпису
ЗАТВЕРДЖУЮ
(назва підприємства)
(підпис)
Дата
Структура тексту
1. Загальні положення.
2. Основні завдання.
3. Функції.
4. Права й обов'язки.
5. Керівництво.
6. Взаємовідносини, зв'язок.
7. Майно та кошти.
8. Контроль, перевірка і ревізія діяльності.
9. Реорганізація й ліквідація.
Керівник структурного
підрозділу (підпис) Розшифрування підпису
ПОГОДЖЕНО Юрисконсульт підприємства
(підпис)
Розшифрування підпису
Дата
Статути
Статут — це правовий акт, що визначає структуру, функції, права, взаємовідносини організації з іншими організаціями.Згідно із законодавством України статути після їх затвердження вищою організацією підлягають обов'язковій реєстрації в органах Міністерства фінансів. Як і положення, статути можуть бути індивідуальні й типові.Зміст статуту складається з розділів, які мають заголовки та нумеруються арабськими цифрами. Статут — це основа для розроблення положення.Формуляр-зразок повинен мати такі реквізити: назву організації, гриф затвердження, назву виду документа, місце видання, дату, індекс, заголовок до тексту, текст, підпис, відмітку про реєстрацію статуту, печатку. Затверджується статут зборами засновників. Відмітка про реєстрацію засвідчується печаткою реєстраційного органа.
ормуляр-зразок статуту наведено нижче.
Зареєстровано рішенням виконкому ЗАТВЕРДЖУЮ
Директор 
(назва підприємства)
від " " 200 р. 
(організацїі-засновника)
№  
Голова виконкому (підпис) Розшифрування підпису
(підпис) Розшифрування підпису Дата
Дата
С Т А Т У Т
(повна назва підприємства)
Структура тексту
1. Загальні положення.
2. Завдання та функції підприємства.
3. Майно підприємства.
4. Управління підприємством.
5. Організація та оплата праці.
6. Звіт, звітність і контроль.
7. Зовнішньоекономічна діяльність.
8. Реорганізація та припинення діяльності підприємства.
ПОГОДЖЕНО
Розшифрування підпису
(підпис )
Дата
СТАТУТ ЗАРЕЄСТРОВАНО
Реєстраційний № 
Ухвалено на загальних зборах
трудового колективу
Протокол від " " 200_ р.
Інструкції
Інструкція — правовий акт, в якому викладені правила, що регулюють спеціальні сторони діяльності та взаємовідносини установ, службових осіб.
Зміст інструкції складається з розділів, які мають заголовки та поділяються на пункти та підпункти.Текст інструкції повинен мати вказівний характер, для чого вживають формулювання "повинен", "слід", "необхідно", "забороняється" тощо.Формуляр-зразок інструкції повинен мати такі реквізити: назву виду документа, гриф затвердження, заголовок, дату, індекс, місце видання, текст, підпис, види погодження.Інструкція оформляється на загальному бланку підприємства, підписується посадовою особою, яка її розробляла, а також візуєть¬ся керівниками усіх зацікавлених підрозділів, юристом та затверджується керівником організації.

akadem2.at.ua
monster

Меню сайту
Форма входу
Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0